Letter to The President of Bulgaria Roumen Radev

About: Universal Model of Sustainable Governance (UMSG) on U-Model.org

for Management system of state and municipal organizations and employees

 Mr. President Radev,

I turn to you with deep concern for the fate of Bulgaria. I believe your unwavering commitment to the nation is inspiring and important, but it is time to address the root causes of our suffering.

Bulgaria is about to become a desert. The highest death rate in the world, low level of happiness, corruption, racketeering, helplessness - this is the everyday life of Bulgarians. Talented people leave the country, and those who stay struggle to survive.

You, Mr. President, can change history. The support of U-Model.org may prove to be the key to the salvation of Bulgaria. This innovative framework tackles the root causes of poverty, conflict, inequality and injustice.

The Universal Model of Sustainable Governance can bring:

Reducing mortality: through strategies to promote health, well-being, and resilience.

Increased happiness and flourishing: solutions prioritizing societal satisfaction and overall well-being.

Expanded Freedoms: Empowering the Talented, Not the Pleasing, for Greater Dignity and Autonomy.

Ending Deprivation: Comprehensive Approaches to Combating Poverty and Injustice.

The fault is not in a specific person but in the system. You, Mr. President, can change it. We all pray to you:


Go down in history as the savior of Bulgaria!

I am at your disposal for comments and clarifications.


With respect,

Peter Nikolov

U-Model.org 

Vedeo Letter: https://youtu.be/21OQoioD200

Относно: Universal Model of Sustainable Governance (UMSG) on U-Model.org

Система за управление на държавни и общински организации и служители


Уважаеми Г-н Президент Радев,


Обръщам се към Вас с дълбока тревога за съдбата на България. Вярвам, че Вашият непоколебим ангажимент към нацията е вдъхновяващ и важен, но е време да се обърнем към първопричините за страданието ни.


България е на път да се превърне в пустиня. Най-високата смъртност в света, ниско ниво на щастие, корупция, рекет, безпомощност – това е ежедневието на българите. Талантливите хора напускат страната, а тези, които остават, се борят за оцеляване.


Вие, Г-н Президент, можете да промените историята. Подкрепата на U-Model.org може да се окаже ключът към спасението на България. Тази иновативна рамка се бори с основните причини за бедността, конфликтите, неравенството и несправедливостта.


Universal Model of Sustainable Governance може да донесе:


Намаляване на смъртността: чрез стратегии за насърчаване на здравето, благосъстоянието и устойчивостта.

Повишено щастие и процъфтяване: решения, даващи приоритет на общественото удовлетворение и цялостното благополучие.

Разширени свободи: овластяване на талантливите, а не на угодните, за по-голямо достойнство и автономия.

Край на лишенията: всеобхватни подходи за борба с бедността и несправедливостта.

Вината не е в конкретен човек, а в системата. Вие, Г-н Президент, можете да я промените. Всички ние Ви се молим:


Останете в историята като спасителя на България!


За коментари и уточнения съм на Ваше разположение.


С уважение,


Петър Николов

U-Model.orgRegards,

Petar Nikolov

Chairman of Board of Directors

Intertime Continental JSC

16, Zlaten Rog str., 8th floor, office 11

http://intertime.bg

mobile: +359 888 868 907